"Det är inte visat att..."

För den som sitter på anstalt kan en liten korrespondans med Kriminalvården och JO som ska granska Kriminalvården se ut ungefär så här.

10 oktober, Kriminalvården
"Önskar ringa Förvaltningsrätten i Stockholm angående en dom."

BESLUT: Ansökan avslås
Bedömning: Det är inte visat att NN skulle ha starka skäl att medges begärt telefonsamtal.

10 december, Kriminalvården
"Anhåller om att få ringa den serbiska ambassaden"

BESLUT: Ansökan avslås.
BEDÖMNING: Det är inte visat att NN skulle har starka skäl att medges begärt telefonsamtal

13 december, Kriminalvården
"Anhåller om att få ringa Utrikesdepartementet (UD). Då jag av märkliga skäl inte får ringa serbiska ambassaden fast jag är serbisk medborgare oxå".

BESLUT: Ansökan avslås.
BEDÖMNING: Det är inte visat att NN skulle ha starka skäl att medges begärt telefonsamtal.

17 maj, JO
"Jag skulle vilja skicka in till dig ett antal avslag som jag fått helt på otroliga grunder."

BESLUT: Du har i en anmälan framfört klagomål mot Kriminalvården. Det som du anfört ger inte anledning till någon åtgärd från JO:s sida. Ärendet avslutas.