Fångkampstidning över murarna

Stör ej - prov pågår

Nyhet

Jag är en intagen som är i slutet av mitt 14-åriga straff. Under två år var jag på den öppna anstalten Tygelsjö som jag ändå anser vara en av de bättre i landet. Det som inte fungerade alls var lärcentrum, där det fanns två lärare anställda på heltid.

"Borde vi aldrig haft barn?"

Krönika

En förälder står lamslagen och förvirrad i korridoren på häktet. En annan mamma står i dörren och djupandas på väg in till anstalten för första gången. En pappa står illamående i vänthallen, väntandes på hissen som skall ta honom upp till rättspsyk. Vad har de där att göra? Alla tre har samma tankar: Hur hamnade vi här?

Filen granskar Hinseberg

Nyhet

Avdelningen Boken på Hinsebergsanstalten är enligt vad som framgår av ett protokoll från Justitieombudsmannen en avdelning ”för intagna i behov av särskilda resurser”. Detta innebär högre personaltäthet och striktare regler, med andra ord en disciplinavdelning. Även en kriminalvårdare som Filen varit i kontakt med styrker detta.