Telefontillstånd återkallas felaktigt

Kriminalvården har sedan en tid tillbaka börjat återkalla beviljade telefontillstånd med hänvisning till att de har vidarekopplats eller på annat sätt manipulerats. Filen kan nu avslöja att telefonsystemet INTIK ibland registrerar manipulering utan att det har skett.

 

Alla fångar ringer via INTIK-systemet, därigenom går bara att ringa i förväg godkända telefonnummer. Sedan februari 2013 får kriminalvården rapporter från INTIK-leverantören om så kallad nätdetektering. Denna ”detektion från telenätet” kan visa om ett nummer vidarekopplats eller på annat sätt manipulerats. I mitten av 2015 började flera anstalter återkalla beviljade telefontillstånd eftersom de menade att nätdetekteringen gett utslag som visade att något otillåtet skett exempelvis vidarekoppling av samtal.

Filen har tagit del av några ärenden där telefontillstånd återkallats. I flera fall där vidarekoppling anges som skäl för beslutet, så har Telia skriftligen intygat att ingen vidarekoppling har gjorts under den aktuella tidsperioden som beslutet anger. Detta borde rimligen innebära att antingen så har Telia missat något eller så har INTIK-systemets nätdetektering gjort en felaktig registrering.

Många fall gäller dessutom analoga abonnemang, det vill säga abonnemang av en äldre sort som inte är digitala/IP baserade. Detta innebär att vidarekoppling omöjligen kan ha gjorts. INTIK-systemet bryter nämligen samtalet om det är ett analogt abonnemang, endast digitala/IP-baserade telefonnummer kan manipuleras inom INTIK.

Kriminalvården har varit ovilliga att besvara frågor och hänvisar till att ”säkerhets – och bevakningsåtgärder motverkas” om för mycket information om INTIK-systemet och nätdetekteringen avslöjas. Dock har en kriminalvårdsanställd i chefsposition varit villig att tala med Filen, om anonymitet kunde garanteras.

– Jag är personligen övertygad om att det finns många klienter som försöker kringgå INTIK-systemet. Samtidigt har jag sett indikationer på att nätdetektering i en del fall har registrerat manipulering trots att det kanske inte har skett, säger den anställde.

– Enligt min uppfattning fungerar inte nätdetekteringen hundraprocentigt.

Text: Ricard AR Nilsson Foto: Jonas Klinteberg