Panelsamtal om Kriminalvård

Årets Panelsamtal om Kriminalvård tillsammans med soppa, hembakat bröd, mingel och fika drog fullt hus i Stockholm i helgen. 

Konsertlokalen på kafé 44 på Södermalm i Stockholm var under lördagen fylld till sista bänkraden då Tidningen Filen bjudit in till ett panelsamtal om kriminalpolitik och fängelser. Inbjudna paneldeltagare var Oisin Cantwell från tidningen Aftonbladet, Peter Söderlund, ordförande för X-CONS, Ali Reunanen, vice ordförande för Kris, Ella Carlquist från Filen och Torgny Jönsson som representerade föreningen reclaimJustice. Journalisten och Filenmedarbetaren Olle Eriksson modererade samtalet.

Paneldeltagarna fick inledningsvis lyfta varsin aktuell fråga. Brist på verkställighetsplaner för de intagna, övermedicinering inne på kåkarna, krav på att ta bort bunkrarna, behovet av en tillsynsmyndighet för KV och vikten av att ha kvar villkorliga frigivningar diskuterades.

Peter Söderlund, som till hösten kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet, vill satsa på att halvera antalet fångar på fängelserna. Istället ska de sysselsättas i olika folkrörelsearbeten och på så vis få in en fot i samhället och på arbetsmarknaden. Torgny Jönsson som tidigare varit fritidspolitiker för Moderaterna sa att tiden i fängelse fått honom att ändra uppfattningen i vissa politiska frågor, exempelvis gällande kriminalitet och fängelser. Jönsson menade att kriminalpolitiken idag tyvärr präglas av att partierna tar hänsyn till Sverigedemokraternas politik. Ali Reunanen menade att det fanns en övermedicinering på svenska anstalter i dagsläget. Han poängterade att vissa självklart har ett behov av medicin men inte i den utsträckningen som föreskrivs idag. 
Oisin Cantwell oroades över att en riksdagsmajoritet tycks ha en tuffare-tag-inställning i kriminalpolitiken. Samtliga var överens om att riksdagspartierna och folk i allmänhet behöver lyssna mer på folk som har egna erfarenheter av inlåsning och dessutom ta till sig av tillgänglig forskning som visar att längre straff inte minskar kriminaliteten, utan snarare bidrar till ett hårdare klimat.

Text och foto: Jonas Klinteberg