En tidning av och för fångar

Tidningen filen ligger tyvärr nere för tillfället, och det kommer inte ut några nya nummer. 

Det byggs högre och fler murar än någonsin. Det pratas allt mer om att vi måste höja säkerheten i samhället, både utanför och innanför de faktiska murarna. Övervakning och kontroll är en del av allas vardag, men det slår hårdare mot vissa än andra.

Filen är en tidning för och av fångar som för fångars röster mellan anstalterna och över murarna. Filen finns för att möjliggöra kommunikation och vill bryta den isolering som murarna är där för att skapa. Filen blandar texter innifrån anstalterna med texter utifrån för att visa hur olika former av kontrollpolitik i samhället hänger ihop.

Tidningen Filen ges ut av den ideella organisationen med samma namn. Första numret kom ut i januari 2013 och det släpptes ett nummer i kvartalet fram till 2016. För tillfället ges Filen inte ut.

Plattform

  • Tidningen syftar till att föra fångars röster över murarna och ge dem ett forum där de fritt kan uttrycka sina åsikter men även verka opinionsbildande
  • Filen ska verka för att ena fångar och uppmuntra till fångkamp
  • Tidningen har ett politiskt underifrån-perspektiv och riktar sina sparkar uppåt i samhällets hierarki
  • Filen ser hur rasism, klass, kön och andra maktstrukturer avgör vem som övervakas, kontrolleras och fängslas och vill vara en antirasistisk och feministisk röst
  • Vi tar inte med några kontaktannonser eller hothälsningar.
  • Redaktionens uppgift är att sätta samman tidningen, samla in texter och ha det övergripande ansvaret för tidningen. Personer i redaktionen ska ställa sig bakom de värderingar som finns i plattformen.
  • Priset ska vara lågt och precis täcka omkostnaderna för att göra och distribuera tidningen. Det får inte förekomma någon vinst.