Länkar


Lite info om andra föreningar....


Bufff - för dig som är barn och har mamma, pappa eller annan familjemedlem i häkte, fängelse eller frivård.

 http://bufff.nu/


X-CONS - en ideell organisation där f.d. kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. 

http://x-cons.se/sv/


KRIS  - en förening bestående av f.d. kriminella eller missbrukare som står för: Hederlighet, Drogfrihet, Solidaritet och Kamratskap. 

http://kris.a.se/


FATEG - en förening till stöd för anhöriga till en gärningsman.

http://www.fateg.se/

 

Ung i fängelse - projekt som lyfter fram unga, frihetberövades, berättelser i form av en utställning. 

http://www.arbetetsmuseum.se/utstallning/utstallning-pa-turne/

 

RFHL - ett förbund av föreningar och medborgare som tillsammans verkar för ett samhälle utan missbruk och beroende.

http://rfhl.se/riks/


SBF - Svenska Brukarföreningen, en ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger.

http://www.svenskabrukarforeningen.se/