Häktningstider och restriktioner

I en rapport ”Häktningstider och restriktioner” som överlämnades till riksåklagaren i februari i år föreslås en rad åtgärder för att minska häktningstider och restriktioner.

Bakgrunden är kritiken som Sverige har fått av FN och Europarådet under många år p.g.a. omfattande restriktioner för häktade.
En av de saker arbetsgruppen kommit fram till är att åklagarna bör uppmanas att på olika sätt underlätta för den häktade att ha kontakt med omvärlden – till exempel genom besök och genom tidningar, TV och radio. Det har även föreslagits att göra det möjligt att hålla ingående förhör med en misstänkt vid häktningsförhandling och att det ska finnas möjlighet till strafflindring i fall då en misstänkt erkänner brott.

Arbetsgruppen har bestått av åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, representanter för advokatkåren, kriminalvården och polisen.

Länk till rapporten. http://www.aklagare.se/Dokumentsamling/Rapporter/2014---Restriktioner-oc...

Text: Redaktionen Foto: Jonas Klinteberg