Förödande krig mot droger

Idag (30 maj 2013) tillsatte justicieminister Beatrice Ask en statlig utredning för att skärpa straffen för narkotikabrott. Detta samtidigt som domarna för narkotikabrott redan har ökat med 124% de senaste tio åren, varav den absoluta majoriteten för "ringa narkotikabrott". Under samma period har missbruksvården dragits ner med 1 miljard kr, och idag har över 60% av intagna i svenska fängelser ett missbruk. Utvecklingen liknar alltmer den i USA där "kriget mot drogerna" används som ursäkt för att trakassera, kriminalisera och låsa in fattiga och rasifierade personer.