Filen granskar Hinseberg

Filen kan idag avslöja att det på kvinnoanstalten Hinseberg sker flera rättsliga övergrepp. Bland annat kan fångar som sjukskriver sig isoleras, vissa promenader är obligatoriska och det finns ingen möjlighet att överklaga en placering på disciplinavdelningen. 

Avdelningen Boken på Hinsebergsanstalten är enligt vad som framgår av ett protokoll från Justitieombudsmannen en avdelning ”för intagna i behov av särskilda resurser”. Detta innebär högre personaltäthet och striktare regler, med andra ord en disciplinavdelning. Även en kriminalvårdare som Filen varit i kontakt med styrker detta. 

-          Klienterna som är placerade på Boken har ofta misskött sig. Det är en form av disciplinavdelning, säger han.

Trots att intagna som hamnar där, underkastas hårdare regler och mindre privilegier, saknas möjlighet att överklaga placeringsbeslutet. Anstaltschef Jacques Mwepu hävdar att det är en normalavdelning och att det därför handlar om förflyttning mellan avdelningar av en likvärdig karaktär, en så kallad inre differentiering, vilket inte kräver beslut. Ändå bekräftar både personal och JO:s inspektionsprotokoll att Boken är en avdelning för intagna i behov av särskilda resurser.

På avdelningen Boken händer det även att internerna tvingas gå ut på promenad under vardagarna, med hot om att annars rapporteras för arbetsvägran. Dessutom riskerar de att placeras i avskildhet om de är sjukskrivna. En kriminalvårdare på Hinseberg bekräftar tvångspromenader och att isolering har skett vid sjukskrivning, ibland i något som kallas ”sekundärcellen” ett rum där spännbältessäng finns.

Anstaltschef Jacques Mwepu har undvikit att kommentera reglerna på avdelningen Boken och har inte gett några konkreta svar på de frågor vi i Filen velat ha svar på. Han förnekar dock att tvångspromenader förekommer, samtidigt påpekas att internerna kan vara tvungna att gå ifrån avdelningen om det inte finns någon personal där. Vart fångarna då hamnar berättar han inte. Att en kriminalvårdare bekräftat promenadtvånget vill han inte bemöta.

Anstaltschef Mwepu har vid upprepade tillfällen kontaktats via e-post och telefon men har varje gång undvikit att ge tydliga svar. Ni kan höra ett av våra försök här: https://www.youtube.com/watch?v=JbB2ggnhuFM&feature=youtu.be

Text: Ricard AR Nilsson, Pierre D Larancuent Foto: Jonas Klinteberg