Dagen då alla är lika värda

Vid höstens val till Riksdag, Landsting och kommuner så är varje röst lika betydelsefull. Den hemlöse missbrukarens val är lika viktigt som fastighetsägarens, skriver Björn Fries (V)

Vid höstens val till riksdag, landsting och kommuner så är varje röst lika betydelsefull. Den hemlöse missbrukarens val är lika viktigt som fastighetsägarens. Internens röst väger lika tungt som fängelsedirektörens och valsedlar som lämnas i socialt utsatta områden är lika avgörande som de som läggs i valurnorna på Östermalm eller Lidingö.

Oavsett vem vi är, var vi bor och hur våra liv ser ut så är vi en kort stund den 14 september i år precis lika mycket värda. Utnyttja den dagen till att rösta, för att få politiker som jobbar för att förbättra situationen för dig. Rösta för, att få en politik som gör att vi är lika mycket värda året runt. Inte bara en dag vart fjärde år.

Människor som lever i socialt utsatta situationer borde vara särskilt omsorgsfulla i valet av partier och politiker. De som brottas med missbruk, fattigdom, en kriminell bakgrund eller kanske psykisk ohälsa. De som kanske aldrig kommit in på arbetsmarknaden och som ärver arbetslöshet i generationer. De bär alla på unika erfarenheter och kompetenser som borde locka till att utnyttja valdagens möjligheter.

Men tyvärr har det historiskt sett varit precis tvärt om. Intresset för politik är lågt hos de av oss som hamnat i sådana problem. Tillgång till arenor att göra sina röster hörda på har varit små och den demokratiska debattscenen är avlägsen och svårtillgänglig. Det har lett till lågt valdeltagande bland dessa människor.

Många gånger väljer man också att rösta på missnöjespartier för att ge de etablerade partierna en smäll på käften. För att visa sin besvikelse och frustration, över ett samhälle som inte släpper in och ger dem samma möjligheter att leva bra liv och förverkliga sina drömmar som andra.

Det är fullt förståeligt. Inte minst eftersom de stora partierna över huvud inte har frågorna om hemlöshet, fattigdom, missbruk, psykisk ohälsa eller en kunskapsbaserad human kriminalpolitik på sina agendor inför valet. De få gånger de nämns är i samband med populistiskt röstfiske, då förslagen oftast handlar om hårdare tag, längre straff och ökade repressiva åtgärder. Men att välja exempelvis Sverigedemokraterna i höst, är att välja precis den politiken som jag gav exempel på. SD:s social-, missbruks- och kriminalpolitik är fördomsfull, kunskapsfientlig och destruktiv. Den är bestraffande och ökar kriminaliseringen av sociala och genetiska problem. Fängelserna skulle fyllas än mer än idag av människor som behöver psykosociala, arbetsmarknadspolitiska och medicinska insatser. Så en röst på dem är att bestraffa sig själv om man befinner sig i en sådan situation.

Jag är själv numera Vänsterpartist - efter 40 år som socialdemokrat. Anledningen till att jag bytte är att Vänstern är det enda parti som synliggör dessa frågor och som vill prioritera marginaliserade människor. Att ge alla människor lika möjligheter till bra liv är en stor utmaning och kräver insatser på en mängd politiska områden. Det handlar om skolan, jobbet, bostaden, fritiden, omsorgen av barn och äldre och att restaurera våra trygghets system när vi blir sjuka och arbetslösa, med mera. Det vill säga att förstärka det generella välfärdssamhället.

Vänsterpartiet är berett att sätta dessa frågor högst upp på dagordningen efter en valseger i höst. Vi är beredda att se till så att det finns pengar för att genomföra politiken. Vi höjer bland annat skatterna för de med högre inkomster och vi vill behålla skattepengarna i välfärden istället för att dela ut dem till riskkapitalägarna i aktieutdelning. Vänstern tror på ett samhälle som bygger på solidaritet och omsorg om varandra. Ett samhälle där alla är lika mycket värda - varje dag på året.

Jag vill uppmana dig som läser det här att gå och rösta och utnyttja din rätt. Då blir jag glad. Skulle du välja att lägga din röst på Vänsterpartiet så blir jag ännu gladare.

Björn Fries