Artiklar

Visst finns det hopp

Artikel

Om man som jag dagligen konfronteras med tillvarons elände i form av beroendeproblematik, kriminalitet, fattigdom och ett till vissa delar ofullständigt skyddsnät, känns det skönt att konstatera att vårt rättsamhälle fortfarande fungerar på ett humant och tillfredställande sätt.

Anhöriga straffas

Artikel

Kriminalvården införde för fyra år sedan regler som fastställde att intagna som var placerade på de högre säkerhetsklasserna inte skulle få tillstånd att ringa till telefonnummer som är baserade på IP-telefoni.

Goda medborgare

Social samhörighet och känslan av tillhörighet är viktig för människan. Vårt behov av tillhörighet är så fundamental och viktig att en brist på social samhörighet kan ge upphov till stark smärta, så kallad social smärta (Masten & Eisenberg, 2009).

JO riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Kirseberg

Nyhet
I en anmälan, som kom in till JO den 7 september 2012 framkommer det att anstalten Kirseberg tillämpar en intern ordningsregel som går ut på att utgående post från de intagna måste märkas på utsidan av kuvertet med antingen namn eller intagningsnummer. Detta gäller även om försändelsen är adresserad till myndigheter eller advokat.

Träningslokalerna på Norrtäljeanstalten är smutsiga

Nyhet

Enligt Norrtälje tidning har en ex-fånge anmält anstalten till bygg- och miljökontoret efter att ha fått nog av de snuskiga träningslokalerna. Istället för att åka hem efter att ha blivit frigiven så valde mannen att sopa ihop ett snuskprov på två kvadrat i träningslokalen som han överlämnade till en handläggare på kommunen.

Intagna slog sönder Fenixavdelning på Hall

Nyhet
Det var under helgen den 16-17 mars som de intagna på en Fenixavdelning på Hall slog sönder delar av inredningen. Avdelningen har på senare tid anmälts till Justitieombudsmannen vid flera tillfällen för brister i bland annat posthanteringen. I februari i år rapporterade vi på tidningen Filen att kritik hade riktats mot anstalten efter en JO-anmälan som inkommit i Juni förra året.
Det genomsnittliga antalet dygn barn hålls i förvar i Sverige. Den svarta linjen anger den lagliga maxtiden, 6 dygn

Allt fler barn frihetsberövas i Sverige

Nyhet

Enligt barnkonventionen får barn häktas endast i “yttersta undantagsfall” och sättas i förvar endast som “sista utväg”. Trots detta har tiden barn låses in på migrationsverkets förvar närapå tiodubblats de senaste åren, och antalet barn som låses in i polisarrest eller häkte har tredubblats sedan början av 90-talet.

JO kritiserar kronobergshäktet

Nyhet

Det var efter en JO-anmälan mot Kronobergshäktet som det framkom att häktet placerar fångar i celler med flugor och urinfläckar. En man som skulle upp och vittna i Svea hovrätt placerades i arresten för en natt. Morgonen därpå anmälde mannen Kriminalvården till JO då han tyckte natten varit ”vedervärdig”

Frihetsberövad får nära halv miljon kronor i skadestånd

Nyhet

Det var klockan tre, natten mot söndag den 24 april 2011, som boende på Svedjevägen i Ronna, Södertälje vaknade av en skottlossning från vad som lät som automatvapen. Vittnen kunde genom sina fönster se hur flera gärningsmän avlossade skott mot en silvergrå Golf som stod på en vändplan.

Fantasi om änglar

Många gånger när jag suttit inlåst i en cell på något häkte så har fantasierna om änglar varit det enda som har hållit mig vid liv. Tankarna på änglar och hur det skulle vara att träffa en ängel, ifall de hade funnits, är det enda som gjort att man inte blivit tokig

Sidor